Зразок заяви про встановлення факту родинних відносин

10:10
50
Зразок заяви про встановлення факту родинних відносин

Заява про встановлення факту родинних відносин

Назва суду ____________

індек с адреса суду


Заявник: ПІБ

місце реєстрації та проживання

(індекс, адреса, засоби зв'язку)

РНОКПП або

серія, номер паспорту


Заінтересована особа: _____ нотаріальна контора

(індекс, адреса, засоби зв'язку)

код ЄДРПОУ ____________тел. _____________


ЗАЯВА

про встановлення факту родинних відносин


“____”________ року померла мати(батько) ПІБ, що підтверджується свідоцтвом про смерть серії ___ № ________, видане ________________________________ від 19.02.2018р.

До дня смерті померла ПІБ проживала разом зі мною, за адресою ____________________, що зокрема підтверджується довідкою ______ від “___”_______ р. виданою _______.

Ще до смерті, померла ПІБ склала заповіт на моє ім’я, в якому заповідала мені земельну ділянку площею ____ яка розташована на території ______________ сільської ради.

Згідно Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ___ № ____________ власником земельної ділянки площею ____га, яка знаходиться __________________________є померла ПІБ.

Після смерті ПІБ, “___”________року _______________ нотаріальною конторою ____________ області відкрито спадкову справу за № ______________. Згідно Витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі № _____________ від “___”_______ спадкодавцем вказано померла ПІБ.

Я звернулась до ___________________ нотаріальної контори _______області про прийняття спадщини за Заповітом, однак нотаріус повідомила мене про те, що прийняти спадщину я не зможу, оскільки існують розбіжності в моєму свідоцтві про народження, а саме моє прізвище та прізвище моєї мами (батька) вказано ______, а у паспорті матері, складеному Заповіті, свідоцтві про смерть вказано прізвище______.

Відтак було зроблено в книзі записів актів громадянського стану про народження відповідний запис за № ___ та видано відповідне свідоцтво серії ___ №____ про народження “____”________ року ПІБ заявника. Батьками записані ПІБ батька та ПІБ мати.

“___”__________року я уклала шлюб з ПІБ чоловіка, та після шлюбу отримала прізвище _________, що зокрема підтверджується свідоцтвом про шлюб серії ____ № ________ від “___”_______ р.

Таким чином, під час запису в моєму свідоцтві про народження було зроблено помилку, яка полягає у неправильному записі мого та матері (батька) прізвищ, а саме: замість вірного «_____» невірно вказано «_______».

Отже, з огляду на викладене, виникла ситуація, коли необхідно встановити факт, що має юридичне значення, а саме: встановити, що я, ПІБ заявника (дівоче прізвище ________) є донькою померлої (ого) ПІБ. Даний факт необхідно встановити, як вже зазначалось вище, для можливості отримати в спадок за заповітом після смерті моєї матері земельну ділянку, яка знаходиться у _____________________________.

Згідно ч.1 ст. 316 ЦПК України заява фізичної особи про встановлення факту, що має юридичне значення, подається до суду за місцем її проживання.

Згідно п.7 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про встановлення факту, яке має юридичне значення» №5 від 25.05.1998 р. — «суд має право розглядати справи про встановлення родинних відносин, якщо підтвердження даного факту необхідно заявнику для отримання в нотаріальних органах свідоцтва про право на спадщину».

Згідно п.1 ч.1 ст.315 ЦПК України суд розглядає справи про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами.

Крім цього, повідомляю, що мною не було подано до цього чи іншого суду аналогічної заяви про встановлення факту родинних відносин.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 4, 5, 175, 177, 293, п.1 ч.1 ст.315, ст.ст.316, 318 ЦПК України,

ПРОШУ:

Встановити факт, що померла “___”________ПІБ, “___” _________ року народження, яка була зареєстрована у ________ (повна адреса) та проживала без реєстрацї до дня смерті за адресою _______________ є матір’ю ПІБ заявника, “____”___________ року народження.

Додатки:

-Квитанція про сплату судового збору;

-Копія паспорта заявника;

-Копія свідоцтва про народження ПІБ заявника;

-Копія свідоцтва про одруження заявника;

-Копія державного Акта серія ___ №___________;

-Копія довідки № ____ від “___”______ р. виданої ______;

-Копія свідоцтва про смерть;

-Копія заповіту;

-Копія витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі;

-Копія заяви для заінтересованої особи

«____» ___________ 2018р. Підпис

Ця публікація підготовлена у межах проєкту«Правовий захист та підвищення рівня обізнаності про доступ до правосуддя вразливих верств населення Красноріченської ОТГ, Коломийчиської ОТГ, Лозно-Олександрівської ОТГ Луганської області», який реалізується організацією«Центр громадської активності „Сіті Хаб“ за програмою малих грантів, яка адмініструється ІСАР Єднання в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу.

#UNRPP

Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...