Переведення працівника під час воєнного стану.

12:32
Переведення працівника під час воєнного стану.

Відповідь на запитання: На даний час у відпустці без збереження заробітної плати, працюю медичною сестрою. Чи маю право перевестись на роботу до іншої лікарні, оскільки переїхала до іншого міста в зв’язку з воєнними діями?

Діюче законодавство про працю передбачає можливість звільнення та прийняття на роботу в іншу установу за переведенням.

Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю (далі КЗпП), працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП, однією з підстав розірвання трудового договору є переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство.

Враховуючи викладене, крім згоди працівника, у даному випадку необхідно досягнути домовленості між потенційним роботодавцем та роботодавцем з яким працівник планує розірвати трудовий договір.

У разі домовленості з керівником установи, щодо прийняття працівника на роботу в порядку переведення, потенційний роботодавець пише лист-клопотання на ім’я керівника підприємства, на якому зараз працює робітник, в якому зазначає строк, протягом якого буде дійсним зобов’язання із прийняття на роботу в порядку переведення і останній відповідає письмово або згодою, або відмовою від такого переведення.

У разі досягнення згоди між роботодавцями на переведення, працівник надає нинішньому роботодавцю заяву про звільнення у зв’язку з переведенням на інше підприємство

Після цього видається наказ про звільнення на підставі п. 5 ст. 36 КЗпП.

У день звільнення роботодавець видає копію наказу про звільнення (на вимогу працівника), трудову книжку та здійснює остаточний розрахунок. У трудовій книжці робиться запис «Звільнений у зв’язку з переведенням на роботу на (вказуєте підприємство), п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП України».

Дата розірвання трудового договору на підставі п. 5 ст. 36 КЗпП встановлюється за домовленістю між працівником та нинішнім роботодавцем у межах строку, протягом якого діє зобов’язання щодо його прийняття на нове місце роботи в порядку переведення. При цьому новий роботодавець зобов’язаний укласти трудовий договір із працівником, працевлаштованим у порядку переведення, з першого робочого дня, наступного за днем звільнення з попереднього місця роботи (якщо інша дата не передбачена домовленістю сторін).

Оцініть новину

Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...