Проблеми правового характеру та безпеки мешканців Кремінської громади – дані дослідження

15:45
Проблеми правового характеру та безпеки мешканців Кремінської громади – дані дослідження

З метою виявлення запиту мешканців громади на отримання правової інформації, яка б могла допомогти у вирішенні правових проблем та для створення належних умов для захисту прав мешканців Кремінної, ГО «Громадська Платформа» спільно з ГО «Суспільна Служба Правової Допомоги» провели соціологічне дослідження правових проблем мешканців Кремінської громади.

Результати дослідження вже були презентовані під час прес-конференції 07 жовтня 2019 р., участь у якій прийняли Георгій Дзивульский, заступник міського голови м. Кремінна, правозахисники, активісти місцевих громадських організацій.

Під час заходу, голова ГО «Громадська Платформа» Сергій Кошель розповів про результати дослідження.

У вуличному анкетному опитуванні прийняли участь 250 осіб, які були розподілені за квотним принципом на 5 соціальних групи за сферами діяльності:

 • Навчаюсь
 • Працюю за трудовим договором
 • Займаюсь підприємництвом
 • Тимчасово не працюю
 • Пенсіонер (ка)

Інструментарій опитування був розроблений експертною групою на основі досліджень, що вже проводилися в Україні, та найновіших закордонних напрацювань у сфері вимірювання правових потреб. Анкета складалась з декількох змістовних частин і включала:

 • вступне запитання щодо сфер, у яких особа мала проблеми та спори протягом останніх 2-х років;
 • блоки запитань, що деталізували останню проблему в кожній сфері;
 • блок запитань щодо шляхів вирішення проблеми, яка випадковим чином обиралася з переліку тих, що вирішувалися;
 • блок запитань щодо джерел інформації про правову допомогу та знання надавачів допомоги;
 • демографічна інформація.

Результати дослідження виявили, що всі соціальні категорії учасників опитування мають споріднені правові проблеми. 

Топ 4 основні правові проблеми, з якими стикались респонденти всіх опитаних груп виглядають наступним чином:

1.Недостатній соціальний захист, проблеми з виплатами та пільгами, призначенням субсидії;

2.Утримання житла, низька якість комунальних послуг, високі тарифи;

3.Неналежне медичне обслуговування, низька якість надання медичних послуг;

4.Сімейні стосунки, порушення прав дитини.

Рівень безпеки в місті здебільшого був відмічений як задовільний (працівники за трудовим договором - 63%, пенсіонери - 67%, особи, що тимчасово не працюють – 73%, особи, що навчаються - 80%, підприємці – 73%). Деякі респонденти вважають рівень безпеки незадовільним (працівники за трудовим договором - 34%, пенсіонери - 24%, особи, що тимчасово не працюють – 14%, підприємці – 12%). Безпечним назвали місто незначна кількість респондентів (особи, що тимчасово не працюють – 13%, особи, що навчаються - 20%, підприємці – 15%). Дехто вважає що місто є небезпечним (працівники за трудовим договором – 3%).

При аналізі результатів опитування різних груп спостерігається тенденція до виокремлення або, навпаки, нівелювання деяких проблем тією чи іншою соціальною групою. Вважаємо, що правові проблеми респондентів не залежать корінним образом лише від сфери їх діяльності. Скоріше наявність чи відсутність актуальності тих чи інших проблем пов’язана з сукупністю різних факторів, таких як: спосіб життя, стан здоров’я, вік, і, в тому числі, вид (сфера) діяльності та інші складові.

Наприклад, люди пенсійного віку надають більшої актуальності питанням відсутності місць відпочинку та облаштувань для маломобільних осіб, а також труднощам в отриманні інформації та земельним питанням. При цьому такі питання, як спадкування чи то працевлаштування або безробіття менше хвилюють дану групу людей. Навпаки, для респондентів, що тимчасово не працюють однією з актуальних проблем є безробіття, а для працівників за трудовим договором - нелегальна зарплата. Для осіб, що навчаються менш важливим є питання медичних послуг, але актуалізується проблема влаштування дитини до дитячого садка. Підприємців, окрім іншого, більшою мірою турбує питання взаємовідносин з владними органами, поліцією і таке інше.

Стосовно шляхів вирішення питань, то переважна більшість респондентів всіх груп відповіли, що для вирішення проблеми чи питання, яке у них виникало вони об'єднувалися з іншими потерпілими або людьми зі схожою проблемою для спільного захисту своїх прав (працівники за трудовим договором - 36%, пенсіонери - 29%, особи, що тимчасово не працюють – 28%, підприємці – 18%). За допомогою до родичів, друзів, знайомих зверталися (працівники за трудовим договором - 16%, пенсіонери - 12%,особи,що тимчасово не працюють – 26%,особи, що навчаються - 20%,підприємці – 17%) та на третьому місці відсоток респондентів, що звертались до поліції, юристів, адвокатів, суду (працівники за трудовим договором - 20%, пенсіонери - 15%, особи, що тимчасово не працюють – 20%, особи, що навчаються - 20%). Не звертались ні до кого (працівники за трудовим договором - 8%,пенсіонери - 12%, особи, що тимчасово не працюють – 14%, особи, що навчаються - 20%, підприємці – 17%). Значний відсоток складають особи, які вважали, що цю проблему неможливо вирішити правовим шляхом (працівники за трудовим договором - 2%,пенсіонери - 12%,особи, що тимчасово не працюють – 7%, особи, що навчаються - 20%, підприємці – 48%).

Учасники різних груп мають відмінні показники за даними індикаторами, але загалом визначені дії притаманні кожній групі. Відмінність має група осіб, що навчаються, жоден з учасників якої не зазначив, що об'єднувався з іншими потерпілими для вирішення питання. Також жоден з учасників групи підприємців не звернувся за допомогою до поліції, юристів, адвокатів, 48% даної групи вважали, що цю проблему неможливо вирішити правовим шляхом.

Причинами бездіяльності у вирішенні проблем були означені: не знання куди звертатись, впевненість, що це забере надто багато часу чи буде надто дорого або, що цю проблему неможливо вирішити правовим шляхом. Більш того, частина респондентів просто не звертались ні до кого без будь-якої причини.

Майже половина учасників кожної групи (+10%, -8%) визначали, що питання залишилися невирішеними.

Слід звернути увагу, що звичним шляхом вирішувати питання для більшості громадян є об’єднання з іншими потерпілими, отже така тенденція може бути використана для роботи з надання правової допомоги мешканцям громади.

Інформація, яка могла б на думку респондентів допомогти вирішити проблему в момент її виникнення наступна:

 • знання законодавства,
 • знання своїх прав та вміння ними користуватись,
 • важелі впливу на рішення владних органів та посадовців, а також на зміни законодавства,
 • джерела отримання інформації та допомоги (інтернет-ресурси, органи та організації, за допомогою яких можна захистити свої права чи вирішити питання),
 • алгоритм дій і шляхи вирішення питання,
 • цільова інформація отримана на консультації з юристом/адвокатом щодо вирішення питання,
 • механізми притягнення до відповідальності.

Частина опитаних (з групи пенсіонерів, працівників за трудовим договором та тимчасово безробітних) відмітили, що не знають, яка інформація допомогла б при вирішенні питання.

На питання до кого в громаді Ви б звернулись, якби треба було дізнатись як отримати правову допомогу, респонденти відповідали, що вони б звернулись до:

 • 1. Органів системи БВПД (працівники за трудовим договором - 45%, пенсіонери - 34%, особи, що тимчасово не працюють – 33%, підприємці – 12%)
 • 2.Органів державної/міської влади (працівники за трудовим договором - 19%, пенсіонери - 30%, особи, що тимчасово не працюють – 20%, особи, що навчаються - 20%, підприємці – 42%)
 • 3.Депутатів та посадовців (пенсіонери - 9%, особи, що навчаються - 20%)
 • 4.Юристів/адвокатів (працівники за трудовим договором - 17%, особи, що тимчасово не працюють – 17%, особи, що навчаються - 40%)
 • 5.Соціальних служб (працівники за трудовим договором - 12%, пенсіонери - 6%, підприємці – 15%)
 • 6.Знайомих (працівники за трудовим договором - 4%, особи, що тимчасово не працюють – 12%, особи, що навчаються - 20%, підприємці – 31%)
 • 7.На гарячі лінії держструктур звернулись би особи, що тимчасово не працюють (5%)
 • 8.Не знають куди звертатись – 3% респондентів групи працівники за трудовим договором, 6% групи пенсіонерів та 13% осіб групи, що тимчасово не працюють.

«Така картина відповідей дає зрозуміти, що найбільш обізнаними щодо можливості звернення за отриманням правової допомоги в органах системи БВПД є категорія людей, що працюють за трудовим договором, також пенсіонери мають досить інформації про послуги БВПД, трохи менше за них обізнані особи, що тимчасово не працюють, менше за всіх знають про можливості звернення підприємці і найменш інформованими є особи, що навчаються», - робить висновок Олексій Кормілецький, виконавчий директор ГО «Суспільна Служба Правової Допомоги»

З питання прийнятного формату отримання правової допомоги, респонденти надали перевагу наступним:

 • Можливість консультування телефоном
 • працівники за трудовим договором– 26%
 • пенсіонери – 25%
 • особи, що тимчасово не працюють – 24%
 • особи, що навчаються – 17%
 • підприємці – 20%
 • Наявність компетентних осіб, до яких можна звернутися в ОТГ
 • працівники за трудовим договором– 19%
 • пенсіонери – 14%
 • особи, що тимчасово не працюють – 7%
 • особи, що навчаються – 17%
 • підприємці – 21%
 • Проведення виїзних прийомів юристів/адвокатів в громадах
 • працівники за трудовим договором– 18%
 • пенсіонери – 20%
 • особи, що тимчасово не працюють – 26%
 • особи, що навчаються – 22%
 • підприємці – 26%
 • Консультації юриста (у т.ч. безоплатного)
 • працівники за трудовим договором– 16%
 • пенсіонери – 12%
 • особи, що тимчасово не працюють – 17%
 • підприємці – 6%
 • Консультування через Інтернет
 • працівники за трудовим договором– 14%
 • пенсіонери – 4%
 • особи, що тимчасово не працюють – 9%
 • особи, що навчаються – 11%
 • підприємці – 4%
 • Інформаційні буклети про права
 • працівники за трудовим договором– 2%
 • пенсіонери – 10%
 • особи, що тимчасово не працюють – 4%
 • підприємці – 4%
 • Інформаційні плакати про права у місті
 • працівники за трудовим договором– 3%
 • особи, що навчаються – 5%
 • підприємці – 4%
 • Публікації з правових питань у ЗМІ
 • пенсіонери – 4%
 • особи, що тимчасово не працюють – 4%
 • підприємці – 11%
 • Інформаційну кампанію про права як соціальну рекламу по телевізору
 • працівники за трудовим договором– 2%
 • особи, що тимчасово не працюють – 2%
 • Публічні дискусії експертів та жителів міста щодо актуальних проблем обрали 2% респондентів з числа осіб, що тимчасово не працюють
 • Отримання спеціалізованої літератури з правовою інформацією обрали 2% респондентів з числа осіб, що тимчасово не працюють
 • Мобільний додаток (для отримання правової допомоги на смартфонах)
 • пенсіонери – 4%
 • особи, що тимчасово не працюють – 2%
 • особи, що навчаються – 11%
 • підприємці – 4%

7% учасників групи пенсіонерів та 2% групи осіб, що тимчасово не працюють було важко відповісти на дане запитання.

З аналізу інформації, отриманої за означеними питанням, найпродуктивнішими форматами надання правової допомоги мешканцям громади м. Кремінна є наступні:

 • -розширення можливостей телефонних консультацій з правових питань,
 • -регулярне проведення виїзних прийомів юристів/адвокатів,
 • -наявність компетентних з правових питань осіб, до яких можна звернутися в ОТГ,
 • -влаштування консультаційних пунктів юристів,
 • -проведення консультувань з правових питань через Інтернет. Доречними також будуть буклети та публікації у ЗМІ з правових питань.

«Дослідження правових проблем та потреб - це неоціненний матеріал для формування ефективної правової політики місцевих громад. Адже неможливо забезпечити права громадян наосліп. Такі дослідження є головним індикатором реальних потреб населення у сфері правового захисту. Вони дозволяють тримати руку на пульсі правових потреб громадян при формуванні і реалізації місцевої політики у правовій сфері. Лише виходячи з наявності таких даних, ми зможемо реалізувати ті кроки у сфері правового захисту, які найбільшою мірою відповідають запитам та інтересам українців» - впевнений Олексій Кормілецький.

07 жовтня 2019 року в СітіХаб Северодонецьк громадська організація «Суспільна Служба Правової Допомоги» в партнерстві з громадською організацією «Громадська Платформа» презентувала результати дослідження правових потреб мешканців м. Кремінна. Під час прес-конференціїта обговорення даних опитування окрему увагу було приділено подальшому плану дій. Адже інформація, отримана в ході дослідження, стане основою для розробки місцевої програми правової допомоги в м. Кремінна Луганської області.

Довідково. Захід відбувся у рамках програми "Правоспроможна громада", яка адмініструється Мережею правового розвитку у партнерстві з МФ "Відродження", Українською фундацією правової допомоги та мережею правових клубів Pravokator

Оцініть новину

Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...